ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)ML_A - 018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)

018 / JONCTION europan 9 / GENÈVE (CH)

De europan locatie La Jonction in Genève ligt in de punt waar de Rhône en de Arve samenkomen. Basisidee van dit plan is de unieke kwaliteit van de plek te versterken door de bestaande stedelijke structuur te laten overgaan in een open structuur. De locatie wordt getransformeerd tot een stedelijke campus met een aantal gebouwen, elk met specifieke programmatische en ruimtelijke kenmerken. Een gevarieerd programma is voorgesteld met ongeveer vierhonderd woningen, een theater, een zwembad/fitness, een kinderdagverblijf en een restaurant. De Kugler fabriek met ateliers blijft bestaan en het TPG-gebouw wordt omgebouwd tot hotel. Een nieuwe voetgangersbrug verbindt het gebied met de noordoever van de Rhône.

The Europan site La Jonction in Geneva lies in the triangle where the Rhone and the Arve rivers meet. The main focus of this plan is to reinforce the unique quality of the place by changing the existing urban structure into an open structure. The area is transformed into an urban campus by a number of buildings, each with specific spatial characteristics. A varied programme has been designed with four hundred housing units, a theatre, swimming pool/gymnasium, children’s nursery and a restaurant. The Kugler factory with studios remains and the TPG building is converted into a hotel. A new pedestrian bridge links the area with the north bank of the Rhone.


Stedenbouwkundig plan | Urban plan   La Jonction, Genève (CH)   Prijsvraag | Competition europan 9
2007–08    1ste prijs | 1st prize    Opdrachtgever | Client: Europan Suisse + Canton de Genève
In samenwerking met | In collaboration with: Berry Beuving/Architect