ML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAMML_A - 032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAM

032 / EXTENSIE AKER / AMSTERDAM

Een geschakelde drive-in woning in de Aker heeft een gewijzigde interne ruimtelijke opzet gekregen en is uitgebreid met een geëigende dakopbouw. Daarbij is de woning volledig voorzien van een nieuw bouwkundig interieur, met onder meer nieuwe eikenhouten trappen en vloerafwerking, nieuwe binnendeurkozijnen en vaste inbouwkasten. De keuken is op de begane grond aan de tuin gelegd waardoor op de woonverdieping ruimte is ontstaan voor een extra televisiekamer. Daarnaast is op de tweede verdieping een 'supersize' badkamer gerealiseerd. De compacte dakopbouw, met twee slaapkamers en een kleine badkamer, is een terugliggend volume bestaande uit een houten frame met matglazen invullingen in verschillende gradaties van transparantie. De gevels van de uitbreiding zijn voorzien van schuifpuien die volledig achter de matglazen platen wegschuiven.

A connected drive-in dwelling in the Aker district has got a changed internal organizationis and is extended with an appropriate roof house. In addition, the house is fully equipped with a new architectural interior, including new oak stairs and flooring, new door frames and built-in cupboards. The kitchen is moved to ground floor level, directly facing the garden which leave space for an extra television room on the residential floor. A 'supersize' bathroom is accommodated on the second floor. The modestly spaced roof house with two bed- rooms and a small bathroom, consist of a wooden frame with glass filling in several gradations of transparency. 

The facades of the extension are equipped with sliding doors which completely slide behind the facade.

Interieurverbouwing + dakopbouw | Interior modification + roof house    Aker, Amsterdam   
2009–13   Gerealiseerd | Completed   Aannemer | Contractor: H. Meier Aannemersbedrijf  
Particuliere opdrachtgever | Private client