ML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAMML_A - 041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAM

041 / BSH kavel 12 Docklands / AMSTERDAM

Voor kavel 12 in Buiksloterham in Amsterdam is een energie-neutraal woon/werkgebouw ontwikkeld. Binnen de contouren van het kavel van 30 bij 80 meter is eenduidig volume ontworpen, opgebouwd uit een ranke schijf van dertig meter hoog met tweëndertig appartementen en techniekruimtes op de begane grond en een lage plint van negen meter hoog met commerciële ruimtes en dertien compacte woonlofts op de verdieping, grenzend aan een collectieve daktuin. Op de begane grond bevindt nog een inpandige parkeergarage. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en een uitwisseling van programma. Het dak van de toren is voorzien van bomen (Gleditsia Triacanthos Inermis), een symbolische verwijzing naar de 13e eeuwse Guinigi toren in Lucca.

For plot 12 in Buiksloterham in Amsterdam an energy-neutral residential / office building is developed. Within the outline of the plot of 30 by 80 meters an unambiguous volume is designed, made up of a slender slab of thirty meters high with thirtytwo apartments and utilitarian spaces on the ground floor and a low plinth of nine meters high with commercial spaces and thirteen compact residential lofts the floor, adjacent to a public roof garden. On groundfloor level there is also an indoor parking garage. The structure of the building takes into account a large degree of flexibility in circuit and layout of rooms, and exchange programs. The roof of the tower is equipped with trees (Gleditsia triacanthos Inermis), a symbolic reference to the 13th century Guinigi tower Lucca.

45 appartementen + 13 werkunits Docklands | 45 apartments + 13 work units   Docklands   Buiksloterham, Amsterdam  Winnaar duurzaamheidstender BSH | Winner sustainability tender BSH  2010–2016
Gerealiseerd | Completed   Landschapsarchitect | Landscape architect: ML_A / Van Ginkel  
Ontwikkeling + uitvoering | Development + implementation: Vink Bouw Nieuwkoop