ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)ML_A - 042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)

042 / CAROUGE BACHET / GENÈVE (CH)

Carouge Bachet is een stedenbouwkundige studie naar verdichting van de wijk Bachet en de aansluiting met een nieuw ondergronds station – ontworpen door Jean Nouvel – op de toekomstige spoorlijn van Genève naar Annemasse (CEVA) in Frankrijk. Gedurende een periode van meerdere jaren moet hier een groene stadswijk ontstaan met ongeveer vierhonderd woningen en stedelijke voorzieningen. Op basis van de huidige perceelsverdeling is een plan voorgesteld met een reeks compacte blokken met een grote variatie aan typologieën. Langs de rand met het stationsplein is een P+R voorziening met winkels ontworpen, dat een geluidsbarrière vormt tussen de wijk en het verkeersknooppunt. Naar het plein toe manifesteert dit gebouw zich als een glazen wand, richting de nieuwe wijk is het vormgegeven als een met gras begroeide helling.

Bachet Carouge is an urban study on densification of the residential area Bachet and the connection with a new underground rail station – designed by Jean Nouvel – of a future railway line from Geneva to Annemasse (CEVA) in France. Over a period of several years a green neighborhood has to be created with approximately four hundred houses and several urban facilities. Based on the current lay out of private lots a plan is proposed with a range of compact blocks and a variety of typologies. Along the edge of the station square a P+R facility with shops is designed. This volume will be a sound barrier between the area and the traffic junction. Towards the square this building manifests itself as a glass wall, towards the new district it appears as a grassy slope.

Stedenbouwkundig verdichtingsplan | Urban densification plan    Carouge-Bachet, Genève (CH)   
Studieopdracht | Study commission    2009–10   Opdrachtgever | Client: Canton de Genève - DGAT
In samenwerking met | In collaboration with: Berry Beuving/Architect