ML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAMML_A - 057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAM

057 / HOUTHAVEN blok 0 / AMSTERDAM

De Houthaven in Amsterdam West is het sluitstuk van de ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever. Met blok 0 wordt de eerste fase voor de ontwikkeling van Houthaven in gang gezet. Voor kavels 8 en 9 van blok 0 is een complex ontworpen met als uitgangspunten de wijdsheid en openheid van de locatie aan het IJ én het industriële karakter van het havengebied. De gebouwen bevatten tweeëndertig woningen – kadewoningen, appartementen en penthouses – en een plint met een dubbellaagse parkeergarage. De woningen beschikken over grote buitenruimtes in de vorm van een balkon, daktuin of dakterras. Bovenop de plint ligt een collectief hof, toegankelijk vanuit de aanliggende woningen en via een trap vanaf de kade. De gebouwen hebben een discrete proportionering, een robuuste materialisatie in baksteen en natuursteen en verfijnde detaillering.

The Houthaven development in Amsterdam will be the capstone of the development of the Southern bank of the river IJ. With the construction of block 0 the initial phase for the development of Houthaven starts off. For plots 8 and 9 of block 0 a building complex is designed, which design sketch is made with in mind the vastness and openness of the site on the river IJ and the industrial character of the harbor area. The buildings contains thirty two houses – town houses, apartments and penthouses – and a plinth with a two floor parking garage. All dwellings have large outdoor spaces in the form of a balcony, roofgarden or rooftop terrace. On top of the plinth is a collective courtyard, accessible from the adjacent houses. The buildings have delicate proportions, a robust materialization in brickwork and natural stone and refined details.

32 woningen + parkeervoorzieningen | 32 housing units + parking facilities   Houthaven blok 0, Amsterdam   2012–15   Gerealiseerd | Completed   Aannemer | Contractor: Vink Bouw Nieuwkoop   Landschapsarchitect | Landscape architect: ML_A / Dijk&Co   Opdrachtgever | Client: Building4you