ML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAMML_A - 091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAM

091 / SPAARNDAMMERSCHOOLLOCATIE / AMSTERDAM

In samenwerking met Korth Tielens architecten is 'stadsreparatieplan' ontworpen voor de Spaarndammerschool-locatie in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Voor deze locatie – waar in de jaren 70 een basisschool is gebouwd die onlangs is gesloopt – is de opgave het stratenpatroon weer te herstellen, openbare ruimte toe te voegen aan de buurt en een substantiele mix van woningtypes te realiseren, waarvan een derde deel in de sociale huursector. Qua ontwerp sluit het plan met een heldere en plastische architectuur op een eigentijdse wijze aan bij de monumentale woongebouwen van de Amsterdamse School in de buurt. Er worden drie kleurtonen toegepast – een roodbruine steen voor de strook met stadswoningen, een geelbeige voor het hofblok met een lichtgroen geglazuurde steen voor het 'interieur' van het hof.

In cooperation with Korth Tielens architects, an 'urban repair' proposal has been designed for the site that once belonged to the Spaarndammer School in the Amsterdam Spaarndammer neighborhood. For this site – where a primary school was built in the 1970s and now again demolished – the task is to restore the street pattern, to add public space to the neighborhood and to realize a substantial mix of housing types, one third of which in the Social housing sector. The clear and rich architecture is a contemporary interpretation of the Amsterdam School, of which the surrounding monumental residential buildings achieve their recognition. Three color tones are applied – a reddish-brown stone for the strip with town houses, a yellow beige for the court block with a light green glazed stone for the 'interior' of the court.

80 woningen | 80 housing units   Spaarndammerbuurt, Amsterdam   2016–2019   Winnaar | winner tender Spaarndammerschoollocatie    Bouwvoorbereiding | Building preparation   Opdrachtgever | Client: Heijmans Vastgoed / Eigen Haard   In samenwerking met | In collaboration with: Korth Tielens Architecten, DS landschapsarchitecten, Martijn Sandberg