ML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDEML_A - 095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDE

095 / MEERHUISLOCATIE / ABCOUDE

In opdracht van een private opdrachtgever is een ontwerp gemaakt voor vier kavels aan de noordzijde van de Meerhuislocatie, een landtong in particulier eigendom, in het Abcoudermeer. Er is een ‘familie’ van vier woonhuizen ontworpen op individuele kavels met eigen insteekhaven en elk twee parkeerplaatsen. De kavels worden afgezoomd met een rietkraag wat als overgangsgebied van het meer fungeert. De woningen zijn langgerekte volumes in twee lagen met eenlaagse aanbouw. Zichtlijnen vanaf de dijkweg naar het meer blijven behouden en er ontstaat een transparante reeks woonhuizen aan het water. Binnen het bouwvolume is een rijke variatie aan indelingen mogelijk. De architectuur is helder en eenduidig met een materialisatie van natuurlijke materialen en kleuren. Grote ramen bieden vrij uitzicht over het water, de omliggende natuur, de private tuin en het silhouette van Amsterdam. 

For a private client a design is made for a row of plots on the north side of the Meerhuis location, a headland in private ownership, in the Abcouder lake. A 'family' of four residential houses is designed on individual plots with their own harbour basin and two parking places each. The plots are bordered with a reed belt which acts as a transitional area to the lake. The houses are elongated volumes in two layers with an adjacent single-level construction. Sightlines from the dike road to the lake are maintained and a transparent series of houses is created on the water. Within the building volume, a rich variety of layouts is possible. The architecture is clear and unambiguous with a materialization of natural materials and colours. Large windows offer unobstructed views over the water, the surrounding nature, the private garden and the skyline of Amsterdam.

4 woonhuizen aan het Abcoudermeer | 4 dwellings on the Abcouder lake  Meerhuizenlocatie, Abcoude   2017–    Voorlopig ontwerp | Preliminary design   Particuliere opdrachtgever | Private client