ML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of LightML_A - 081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of Light

081 / AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 2015–2016 Spiral of Light

Het concept van ons voorstel voor het Amsterdam Light Festival 2015–2016 is een gekromde wand opgebouwd uit segmenten van een groep van afzonderlijke cirkels. Afzonderlijke delen van deze cirkels vormen samen een enkele spiraal. Vanwege de verschillende stralen van elke cirkel varieert de route door de spiraalvorm van smal naar breed en vice versa. De route eindigt in het centrale cirkelvormige gebied dat zowel een einde als een nieuw begin markeert. De wand zelf is een half doorschijnend lichtgevende wand voorzien van interactieve LED strips. De spiral of light speelt zo een spel met natuurlijk en artificieel licht, zowel overdag als in de avond.

The concept of our proposal for the Amsterdam Light Festival 2015–2016 is to build a curved wall on the basis of segments of a group of individual circles. Individual parts of these circles will form together a single spiral. Because of the different radius of each circle the route through the spiral ranges from narrow to wider to more narrow. The route ends in the central circular area that marks both an end and a new beginning. The wall itself is a translucent luminous wall provided with LES stripes. The spiral of light will be playing a game with natural and artificial light both during daytime and nighttime.

Spiral of Light   Lichtinstallatie | Light installation   Wertheim Park, Amsterdam   2015
Opdrachtgever | Client: Amsterdam Light Festival