ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM ML_A - 058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM

058 / BNA_Nieuwe Oogst / ARCAM

Op uitnodiging van de Bond van Nederlandse Architecten is een expositie ontworpen in het kader van Nieuwe Oogst 2012, waarin nieuwe leden hun werk presenteren in Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam). Voor deze expositie – met als thema ‘bouwstenen van de toekomstige stad’ en deelnemers als Studioninedots, NEXT, denieuwegeneratie, Marc Prosman Architecten en ML_A – zijn twee objecten ontworpen: een meterslang tafelblok en een vierkant zitelement. De solide maar luchtige objecten bestaan uit vurenhouten balken kruislings op elkaar gelegd en samengebonden door rvs draadeinden. De tafel dient als ‘basis’ voor maquettes, objecten en bureauteksten. Presentatie-panelen zijn in een ingefreesde sleuf in het blad gezet en delen het bovenvlak in twee delen. De objecten zijn vrij in de ruimte geplaatst en laten de ruimte open.

At the invitation of the Royal Institute of Dutch Architects an exhibition is designed in the context of Nieuwe Oogst 2012 (i.e. new harvest), where new members present their work in the Amsterdam centre for architecture (Arcam). For this exhibition – with the theme 'building blocks of the future city' and participants like Studioninedots, NEXT, denieuwegeneratie, Marc Prosman Architects and ML_A – two objects are designed: a several meters long tableblock and a square seating element. The solid but light objects consist of pine beams cross overlaid and held together by stainless steel studs. The table block serves as a 'base' for models, objects and texts. Presentation panels are put in a milled groove in the leaf and cuts the top surface into two parts. The objects are placed freely in the room and leave the space open.

Organisatie&vormgeving BNA_Nieuwe Oogst | Design&organisation exhibition BNA_Nieuwe Oogst   2012   Expositie | Exhibition Arcam   13.10–24.11.2012   Meubelmaker | Cabinet maker: Walter van Broekhuizen   Opdrachtgever | Client: Bond van Nederlandse Architecten / Arcam