ML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAMML_A - 088 / BSH20F / AMSTERDAM

088 / BSH20F / AMSTERDAM

Voor kavel 20F in Buiksloterham is een woon/werkgebouw ontworpen naar typologie van de industriële NYC loftgebouwen van eind 19e eeuw. De bouwmassa bestaat uit een laag deel met twee bouwlagen en een toren van zeven lagen. De inwendige verdiepingshoogtes variëren van drie tot vijf en een halve meter, waar middels tussenverdiepingen en vides een vertikale ruimtelijkheid ontstaat. De laagbouw bevat werkruimtes en grondontsloten studio's met patio. De toren heeft woon/werk-appartementen met aan drie zijden een ononderbroken balkon. Parkeren vind plaats in twee lagen in de plint van het complex. De materialisatie bestaat uit een antraciet grijze baksteen met donkergrijze aluminium kozijnen gevat tussen zwart gepigmenteerde betonnen vloerranden.

For plot 20F in Buiksloterham a residential/office building is designed with in mind the typology of industrial NYC loft buildings from the end of the 19th century. The volume consists of a low-part construction with two layers and a tower of seven layers. The interior floor heights ranging from three to five-and-a-half meters, where mezzanines and vides create vertical spatiality.. The low-rise contains workspaces and ground-accessed studios with patios The tower consists of live/work apartments with a continuous balcony on three sides. Parking takes place in two layers at the base of the complex. The materials consist of a charcoal gray brick with dark gray aluminum frames captured between black pigmented concrete floor slabs.

30 woon/werklofts kavel 20F | 30 home/work lofts plot 20F   Buiksloterham, Amsterdam   2016–2019   In uitvoering | Under construction  Aannemer | Contractor: Van den Hogen Bouw, Volendam   Opdrachtgever | Client: Coöperatie Loft4you