ML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGENML_A - 094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGEN

094 / GRUNN Wonen in Stadshart / GRONINGEN

Voor de manifestatie Wonen in Stadshart Groningen zijn drie split-level-patio-drive-in-woningen ontworpen, waarbij zowel parkeren als buitenruimte binnen het volume is opgenomen. De stad Groningen heeft 21 locaties in de historische binnenstad beschikbaar gesteld en aan een selecte groep architecten is gevraagd om daarvoor met innovatieve woonconcepten en transformatieplannen te komen. Beoogde doelstelling is meer diversiteit aan stedelijk wonen te genereren, met als streven de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Expositie en publicatie van de ontwerpen vindt plaats in het voorjaar van 2017.

For the event Living in the City Groningen three split-level patio-drive-in-houses are designed in which both parking and outdoor space are contained within the volume. The city of Groningen has 21 sites available in the historic centre of Groningen and asked a select group of architects to come up with innovative housing concepts and transformation plans. Main objective is to generate more diversity in urban living, with the aim to actually achieve the plans. Exhibition and publication of the designs will take place in the spring of 2017.

3 split-level-patio-drive-in-woningen | 3 split-level-patio-drive-in-dwellings   Mussengang, Groningen   Manifestatie Wonen in Stadshart | Event Living in the City   2016–2017   Opdrachtgever | Client: Stad Groningen

Meer informatie | More information: www.woneninstadshart.nl