Het team Heijmans, Marcel Lok_Architect, Korth Tielens architecten, DS landschapsarchitecten, kunstenaar Martijn Sandberg en Fore installatieadviseurs is geselecteerd om het woningbouwprogramma van circa 74 woningen te ontwikkelen en te realiseren op de plek waar voorheen de Spaarndammerschool stond. Kern van de opgave is het stratenpatroon weer te herstellen, openbare ruimte toe te voegen aan de buurt en een substantieel aantal woningen te realiseren waarvan een derde deel in de sociale huursector. Qua architectuur sluit het plan op een eigentijdse wijze aan bij de monumentale woongebouwen van de Amsterdamse School in de Spaarndammerbuurt.

Team Heijmans, Marcel Lok_Architect, Korth Tielens architects, DS landscape architects, artist Martijn Sandberg and Fore energy consultants is selected to develop, design and build approx. 74 houses on the site that once belonged to the Spaarndammer School. The core of the assignment is to restore the street profile, to provide public space for the neighbourhood, and to create a substantional number of houses of which a third as social housing. The architecture is a contemporary interpretation of the Amsterdam School, of which the surrounding monumental residential buildings achieve their recognition.

> de Architect
05.12.2016
Image: