ML_A is opgericht in 2008 door Marcel Lok na het winnen van europan 9 in Genève. De studio is gevestigd in Amsterdam en werkt aan competities en projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur. Het bureau is bij het proces van een project betrokken van concept tot uitvoering. Met grote inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan een serie ambitieuze projecten.

De gebouwde omgeving is continu aan verandering onderhevig en is gebaat bij architectuur die recht doet aan de condities en geschiedenis van een plek. Het alledaagse leven is dynamisch en verandert per moment, het stedelijk landschap is meer consistent en verandert traag. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan het realiseren van tijdsbestendige ontwerpen – architectuur met een grote mate van flexibiliteit en een hoge gebruikswaarde. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de ontwikkeling van weldoordachte typologieën, een heldere ruimtelijke opzet en een verfijnde detaillering.

ML_A was founded in 2008 by Marcel Lok after winning europan 9 in Geneva. The studio is based in Amsterdam and works on competitions and projects in the field of architecture, urban development and interior design. The practice is involved in the process of a project from the early concept to the implementation of it. With great dedication and enthusiasm work is done for a series of ambitious projects.

The built environment is in continuous change and benefits from architecture that does right to the conditions and history of a place. Everyday life is dynamic and changes with each moment. The urban landscape is more consistent and changes slowly. With this in mind a strive is made for timeless designs – architecture with a high degree of flexibility and a high level of utility. In addition, particular focus is put on the development of thoughtful building typologies, a clear spatial organisation and subtle detailing.

ML_A - Profile