Marcel Lok_Architect (ML_A) is een multidisciplinair architectenbureau opgericht in 2008 door Marcel Lok na het winnen van de Europan 9-competitie in Genève. Het bureau is gevestigd op het KNSM-eiland in Amsterdam waar met een compact team aan projecten, studieopgaven en competities op het gebied architectuur, stedenbouw en interieur wordt gewerkt. Dit gebeurt in opdracht van zowel particulieren als professionele partijen. Het bureau ambieert een betrokkenheid die duurt van concept tot aan de uitvoering op detail. Marcel Lok is overtuigd van de meerwaarde die het doorlopen van een geheel traject oplevert. Mede hierdoor doen de ontwerpen van ML_A vaak goed recht aan de gelaagde condities en geschiedenis van een specifieke plek. Het biedt de mogelijkheid om de verhoudingen tussen oud en nieuw, tussen historisch en contemporain actief en kritisch te bekijken en zich ertoe te verhouden.

Een goed ontwerp is in de ogen van Marcel Lok meer dan louter een ruimtelijk antwoord op een programmatische vraag. Elk ontwerp voegt iets toe, aan de stad, aan de bestaande omgeving en stimuleert zo, bijvoorbeeld, sociale interactie. Dit leidt tot een stijl die doorgaans niet eendimensionaal, maar gelaagd, selectief en duidelijk interpretatief is. Deze overtuigingen en ambities vertalen zich ook naar andere, kenmerkende aspecten van werk en bureau. Zo leidt het streven naar een verfijnde en hoogwaardige detaillering en weldoordachte plattegronden tot een praktijk waarin het credo van een beperkte productie gehuldigd wordt.

ML_A werkt bij voorkeur achtereenvolgens en niet gelijktijdig aan projecten, waardoor de zorgvuldigheid en precisie gewaarborgd blijft. De aandachtigheid voor en exactheid van elk opgeleverd project worden zo benadrukt. Deze houding is ook zichtbaar in de kritische wijze waarop Marcel Lok betrokken is bij de ontwikkeling van de gebouwde omgeving in Amsterdam als lid van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zo draagt hij bij aan het zo zorgvuldig mogelijk combineren van traditie en nieuw ontwerp.

ML_A verhoudt zich op onderscheidende wijze tot stad, context én bouwtraditie en streeft bewust een gelimiteerde en hoogwaardige productie na. Dit is evident in het gerealiseerde werk, maar zal ook de toekomstige productie kenmerken.