Marcel Lok is opgeleid als bouwkundig ingenieur en afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit Delft in 2002. Als student werkt hij onder meer voor Koen van Velsen. Van 1999 tot 2008 werkt hij als architect/projectleider voor Wingender Hovenier Architecten (Office Winhov). In 2009 werkt hij als freelance architect voor HVDN architecten – nu Studioninedots – aan enkele grootschalige projecten.

Na zijn afstuderen werkt Marcel Lok aan een serie projecten en prijsvragen, resulterend in onder meer een tweede prijs voor europan 7 in 2004 en een eerste prijs voor europan 9 in 2008. Vanaf 2005 is hij als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In 2008 krijgt hij een werkbeurs van het Nederlands Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) en start een eigen bureau onder de naam Marcel Lok_Architect (ML_A). Sinds 2018 is Marcel Lok architect-lid van de commissie 1 (binnenstad) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam.

Marcel Lok is trained as a building engineer and graduated in architecture at the Delft University of Technology in 2002. As a student he worked for Koen van Velsen among others. From 1999 up to 2008 he worked as architect/ projectmanager for Wingender Hovenier Architects (Office Winhov). In 2009 he worked as an freelance architect for HVDN architects – now called Studioninedots – on some large scale projects.

As a graduate Marcel Lok has worked on a series of projects and competitions. Resulting, among others, in a second prize in europan 7 in 2004 and a first prize in europan 9 in 2008. Since 2005 he is teaching at the Amsterdam Academy of Architecture. In 2008 he received a scholarship from the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture (Fonds BKVB) and sets up his own studio called Marcel Lok_Architect (ML_A). Since 2018 Marcel Lok is an architect member of committee 1 (city centre) of the Spatial Quality Committee in Amsterdam.

ML_A - Biography