ML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMENML_A - 084 / WOONHOEVE / DIEMEN

084 / WOONHOEVE / DIEMEN

Voor een locatie aan de rand van Diemen is een ‘woonhoeve’ ontworpen met twaalf appartementen op een collectief erf. Ontwerpuitgangspunt is een volume te realiseren met een duidelijke verwijzing naar de monumentale ‘schuur’ die nabij deze locatie staat. Om het idee van een schuur te benadrukken zijn twee kenmerkende ingrepen gedaan. De buitenruimtes van de woningen zijn op de koppen van het volume gelegd en de kap wordt als een omhullende mantel tot aan de grond doorgetrokken. Twee schoorstenen benadrukken het landelijke karakter. De kap, langsgevels en de schoorstenen zijn uitgewerkt als één doorlopend geknikt omhulsel, bekleedt met Franse keramische leien in natuurlijke kleuren. De gevelvlakken zijn voorzien van aluminium ramen in verschillende afmetingen. De koppen worden voorzien van gevelvullende aluminium puien en grote balkons, die worden afgezet met een subtiel stripstalen hekwerk.

For a site on the edge of Diemen, near Amsterdam, a ‘homestead’ on a collective yard is designed with twelve apartments. Design principle is to create a volume with a clear reference to the monumental 'barn' that is near this location. To emphasize the idea of a barn two quintessential decisions are made. The outdoor spaces of the houses are placed on both heads of the volume and the hood is an enveloping cloak to be extended to the ground. Two chimneys emphasize the rural character. The hood, tall gables and chimneys are designed as one continuous kinked sheath, covered with French ceramic slates in natural colors. The facades have aluminum windows in different sizes. The volume headers are terminated with full filling aluminum windows and large balconies, which are trimmed with a subtle steel fencing.

Woonhoeve | Homestead  12 appartementen | 12 apartments   Kriekenoord, Diemen   2015–2017   Gerealiseerd | Completed   Aannemer | Contractor: Van den Hogen Bouw Volendam  Opdrachtgever | Client: Building4you